Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘Ekumenia’

Ennustukset toteutuvat -sarjan kahlausmatkalla takerruin jälleen aiheeseen, joka takavuosina oli siinä määrin esillä, että antoi aiheen otsikkoon. Ekumenia on mielestäni aihe joka saattaa herättää sekä manioita että fobioita.  Alla lainaus  joka alkaa Kirkkojen Maailmanneuvoston julkilausumalla:

”Kirkkojen Maailmanneuvosto on niiden kirkkojen yhteenliittymä, jotka tunnustavat Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi niin kuin Pyhä kirja opettaa ja jotka siksi koettavat toteuttaa yhteistä kutsumustaan Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.”

Mikäli sanoilla olisi niiden tavallinen merkitys, meillä olisi yllä olevissa sanoissa uskontunnustus, joka tyydyttäisi kaikkia kristittyjä. Mutta samalla tavalla kuin modernismi on turmellut kristikunnan suuret historialliset uskontunnustukset ja tehnyt niistä pelkästään symbolisia esityksiä tosiasioista, jotka nykyään ymmärretään toisin, samoin on Kirkkojen Maailmanneuvoston peruskirjaa tulkittu tavalla, joka tekee unitaristeille ja modernistelle mahdolliseksi julkilausuman hyväksymisen, samalla kun he kieltävät koko sen sisällön. Modernistit, jotka eivät tunnusta Kristusta Jumalaksi, ja unitaristit, jotka hylkäävät kolminaisuuden eivät tunne olevansa millään tavalla Kirkkojen Maailmanneuvostoon sopimattomia, vaikka sen peruskirja korostaakin sekä Kristuksen jumaluutta että kolminaisuutta.

Selitys on ekumeenisen liikkeen erikoinen terminologia,  joka on kehitetty tyydyttämään liikkeeseen kuuluvia Raamattuun uskovia jäseniä, samalla kun se suo modernismille vapaan liikkumatilan. Ekumeeniset johtajat, jotka pelkäävät jäsenten erilaisten näkemysten raamatullisista totuuksista repivän rikki yhteyden, ovat hajaannusta välttääkseen luoneet terminologian ja ottaneet käyttöön tulkintatavan, joka antaa samoille asioille mitä erilaisimman sisällön. Tohtori James DeForest Murch kirjoittaa tästä asiasta:  ”Kristillistä kirkkoa ei ole koskaan kohdannut suurempi vaara kuin ekumeenisen liikkeen monimielinen puhetapa, jonka tarkoituksena on saada aikaan kristittyjen yhteys.” (Ennustukset toteutuvat 2 s. 174-175)

Se että aihe (ekumenia) näyttäisi tänä päivänä pulpahtavan uudelleen esiin, kertoo ettei sitä ainakaan ole haudattu, vaan se voi hyvin. Olen henkilökohtaisesti samaa mieltä kirjan kirjoittajan kanssa siitä, että kristityn on syytä olla varuillaan suhtautumisessaan ekumeeniseen liikkeeseen. Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää.

Read Full Post »